Brainchild er et registrert varemerke

Brainchild er et registrert varemerke. Dette betyr at merkevaren vår er beskyttet mot kopiering. Vårt merke er vårt kjennetegn og våre kunders garanti for produkter i original design og god kvalitet.

Rettigheter til Brainchild-plakater

Våre design er beskyttet av lov om opphavsrett. Dette betyr at vi har rett til å disponere over våre design. Opphavsretten til designene våre betyr at andre ikke kan kopiere vårt originale Brainchild-design.

Designbeskyttede trefigurer

Våre trefigurer er designbeskyttet. Designbeskyttelse kan bare oppnås hvis designet skiller seg vesentlig fra allerede eksisterende produkter. Derfor er vi i Brainchild stolte over å ha oppnådd designbeskyttelse for våre trefigurer.